Cada 25 de maio conmemórase o Día de África, un símbolo da loita de todo o contiente africano para a sua liberación e o seu desenvolvemento, e un día de celebración da unión e a diversidade das culturas africanas.

O 25 de maio de 1963, 32 líderes africanos reuníronse en Etiopía para fundar a Organización para a Unidade Africana (OUA). Esta institución establecía as bases do Panafricanismo, promovendo a unidade e a colaboración entre todos os estados africanos e outorgando ao continente unha voz única que loitase polos seus intereses. O seu obxectivo principal foi a liberación dos países que aínda seguían sometidos polo colonialismo. A OUA conseguiu un gran éxito na erradicación da opresión colonial, sen embargo, o seu papel unificador foise diluíndo. En 2002, a OUA foi sido substituída pola Unión Africana (UA).

O Día de África converteuse nunha festa nacional en moitos países africanos, con todo a celebración está a estenderse por moitos outros lugares do mundo, e isto é así, en parte grazas á diáspora africana. O 25 de maio celébrase a africanidade, o orgullo de pertencer a África, e esta expresión non só inclúe á cidadanía africana e á diáspora senón tamén a todas as persoas que por unha ou outra razón, se senten parte de África.

Sen embargo, o Día de África debe ser tamén un día de reivindicación e de loita. Debe ser un día para reflexionar porque o continente africano segue sendo explotado polos países occidentais, cales son as verdadeiras causas das desigualdades,… Un día para protestar polas discriminacións e as violacións de dereitos humanos contra os africanos/as, tanto nos seus propios países de orixe, como en Europa onde sistematicamente vulnérase o dereito á libre circulación e o acceso ao procedemento de asilo, no caso das persoas refuxiadas.

É por iso que hoxe, e todos os días do ano, debemos reafirmar o noso compromiso con África:

  • Mostrando unha imaxe realista de África, da riqueza sociocultural dun continente inxustamente asociado coa pobreza e o conflito de maneira exclusiva.
  • Expoñendo que a situación económica de África ten causas profundas que van máis aló deste continente e que nos implican a todas e todos.
  • Apelando á sociedade civil a mobilizarse para defender e seguir loitando pola independencia real do continente e polo seu futuro.
  • Pedindo un maior compromiso por parte das institucións e de toda a sociedade na loita contra a discriminación, o racismo e os microracismos.
  • Convidando ao intercambio e á convivencia intercultural entre os galegos e as galegas, de aquí e de alí, para axudar a construír o futuro dun pais enriquecido pola súa diversidade.

Cada 25 de maio, é un día reivindicativo e festivo que nos lembra o valor da liberdade, da unión, e da necesidade loitar para devolverlle a África o protagonismo que se merece.

Convidámosvos a unirvos á celebración do día de África connosco.

CARTEL

 

 

Cada 25 de mayo se conmemora el Día de África, un símbolo de lucha de todo el contiente africano para la liberación y el desarrollo, y un día de celebración de la unión y la diversidad de las culturas africanas.

El 25 de mayo de 1963, 32 líderes africanos se reunieron en Etiopía para fundar la Organización para la Unidad Africana (OUA). Esta institución establecía las bases del Panafricanismo, promoviendo la unidad y la colaboración entre todos los estados africanos y otorgando al continente una voz única que luchase por sus intereses. Su objetivo principal fue la liberación de los países que todavía seguían sometidos por el colonialismo. La OUA consiguió un gran éxito en la erradicación de la opresión colonial, sin embargo su papel unificador se fue diluyendo. En 2002, la OUA fue sido sustituida por la Unión Africana (UA).

El Día de África se ha convertido en fiesta nacional en muchos países africanos, sin embargo la celebración se está extendiendo por muchos otros lugares del mundo, y esto es así, en parte gracias a la diáspora africana. El 25 de mayo se celebra la africanidad, el orgullo de ser africano/a, y esta expresión no sólo incluye a la ciudadanía africana y a la diáspora sino también a todas las personas que por una u otra razón, se sienten parte de África.

Sin embargo, el Día de África debe ser también un día de reivindicación y de lucha. Debe ser un día para reflexionar porque el continente africano sigue siendo explotado por los países occidentales, cuales son las verdades causas de las desigualdades,… Un día para protestar por las discriminaciones y las violaciones de derechos humanos contra los africanos/as, tanto en sus propios países de origen, como en Europa donde sistemáticamente se vulnera el derecho a la libre circulación y el acceso al procedimiento de asilo en el caso de las personas refugiadas.

Y es por ello que hoy, y todos los días del año, debemos reafirmar nuestro compromiso con África:

  • Mostrando una imagen realista de África, de la riqueza sociocultural de un continente injustamente asociado con la pobreza y el conflicto de manera exclusiva.
  • Exponiendo que la situación económica de África tiene causas profundas que van más allá de este continente y que nos implican a todas y todos.
  • Apelan a la sociedad civil a mobilizarse para defender y seguir luchando por la independencia real del continente y por su futuro.
  • Pidiendo un mayor compromiso por parte de las instituciones y de toda la sociedad en la lucha contra la discriminación, el racismo y los microracismos.
  • Invitando al intercambio y a la convivencia intercultural entre los gallegos y las gallegas, de aquí y de allí, para ayudar a construir el futuro de un pais enriquecido por su diversidad.

Cada 25 de mayo, es un día reivindicativo y festivo que nos recuerda el valor de la libertad, de la unión, y de la necesidad luchar para devolverle a África el protagonismo que se merece.

Os invitamos a uniros a la celebración del día de África con nosotras/os.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *