Proxecto XALEY

XALEY. PROXECTO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL PARA FAMILIAS DE ORIXE MIGRANTE EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENTES NO CONCELLO DA CORUÑA.     O proxecto XALEY ten como principal obxectivo facilitar a conciliación familiar e laboral das familias de orixe migrante en situación ou risco de exclusión social que participen en Itinerarios […]

Proxecto AMINATA.

AMINATA. PROXECTO PARA INCLUSIÓN SOCIAL DAS PERSOAS MIGRANTES EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE A CORUÑA, INCORPORANDO A PERSPECTIVA DE XÉNERO EN TODO O PROCESO.   AMINATA configurarase como un proxecto de itinerarios que integra un conxunto coordinado de actuacións (diagnose, deseño, seguimiento, avaliación e acompañamento social) que se programarán de forma personalizada […]

A Coruña: aberta ao mundo.

A gastronomía é un dos trazos máis visuais e atractivos dunha cultura. É polo tanto, o vínculo perfecto para coñecer e valorar outras culturas distintas á nosa. Elixiremos catro países e realizaremos unha inmersión total na gastronomía e a cultura de cada lugar. Para logralo contaremos coa axuda inestimable de  cociñeiros/as locais que serán os […]

Proxecto AIDA

AÏDA configúrarase como un proxecto de itinerarios que integra un conxunto coordinado de actuacións que se programan de forma personalizada e pactada cos/ as usuarios/ as, co fin de facilitarlles recursos para que xestionen con autonomía o seu propio proceso de inserción laboral. O principal obxectivo de AÏDA é mellorar a empregabilidade dos/as participantes do […]

Afroconversas en Yarama

Afroconversas en Yarama pretende achegarnos á realidade das novas xeracións de galegos e galegas afrodescendentes. Farémolo a través dunha serie de entrevistas cuns protagonistas moi diversos, persoas con diferentes perfís pero un nexo común, África.  AfroConversas en Yarama con Verónica Corral

Proxecto para a promoción e difusión das culturas africanas na Coruña

A Coruña Black é unha porta aberta á tolerancia e ao respeto a través da cultura. Aposta por visibilizar as diferencias culturais, véndoas como un elemento enriquecedor e positivo. A Coruña Black é un proxecto financiado polo Concello da Coruña para os anos 2017 e 2018,  que conseguiu  incluir na axenda cultural da cidade actividades que favoreceron […]